ชงบอร์ด ทอท. 18 ม.ค. เคาะ “กีรติ กิจมานะวัฒน์” ว่าที่ “ผู้อำนวยการใหญ่” คนใหม่

รายงานข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. แจ้งว่า ในการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท. วันที่ 18 ม.ค.66 คณะกรรมการสรรหาผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.คนใหม่ ที่มี นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย เป็นประธาน จะรายงานสรุปผลคะแนน และเรียงลำดับรายชื่อผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดให้ที่ประชุม ซึ่งมี นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ในฐานะประธานบอร์ด ทอท. เป็นประธานพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ หลังจากคณะกรรมการฯ ได้เชิญผู้ที่ผ่านคุณสมบัติทั้ง 4 ราย มาแสดงวิสัยทัศน์เมื่อวันที่ 16 ม.คคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. ที่ผ่านมา

สำหรับรายชื่อที่เรียงจากคะแนนสูงสุดไปต่ำสุด ทั้ง 4 อันดับ ประกอบด้วย 1.นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ได้คะแนนรวม 95 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม 2.นางฉฎาณิศา ชำนาญเวช รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ได้คะแนน 91 คะแนน 3.นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ 4.นายพรประสิทธิ์ เด่นโมฬี อดีตผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท บีเอ็มดับบลิว (ไทยแลนด์) ซึ่งอันดับ 3-4 ได้คะแนนต่ำกว่า 90 คะแนน อย่างไรก็ตาม หากบอร์ด ทอท. เห็นชอบ ทางคณะอนุกรรมการต่อรองเงินเดือน จะพิจารณาต่อรองให้ได้ข้อสรุปเรื่องเงินเดือน ก่อนจะลงนามในสัญญาจ้างต่อไป ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ.66 ทั้งนี้ นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. คนปัจจุบันคนที่ 13 จะหมดวาระในวันที่ 24 เม.ย.66

สำหรับ นายกีรติ ก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. โดยในวันแสดงวิสัยทัศน์ได้นำเสนอถึงแผนกลยุทธ์ในการรองรับผู้โดยสารที่จะกลับเข้ามาใช้ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอทคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. รวมถึงขั้นตอน และกรอบเวลาในการพัฒนาขยายขีดความสามารถของสนามบินทั้ง 6 แห่ง อย่างละเอียดและชัดเจน ทำให้คณะกรรมการสรรหาให้คะแนนนายกีรตินำโด่ง ประกอบกับ นายกีรติ มีดีกรีจบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์เกียรตินิยม เหรียญทอง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ส่วนระดับปริญญาโท และเอก เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น จากมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น.